O FIRMIE

         Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o. została utworzona 27 kwietnia 1999 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gdańsku. W dniu 1 marca 2000 r. - po ogłoszeniu upadłości P.P. ZNTK w Gdańsku - osiemdziesięciu pracowników upadłego przedsiębiorstwa zakupiło 100% udziałów ZNTKiM Spółki z o.o., która stała się kontynuatorem stuletniej tradycji w zakresie napraw taboru kolejowego. Powstanie Spółki umożliwiło wykorzystanie hali produkcyjnej wyposażonej w specjalistyczne maszyny i urządzenia przystosowane do napraw taboru kolejowego oraz zatrudnienie części załogi upadłego przedsiębiorstwa.


         Spółka rozpoczęła działalność w okresie trudnej koniunktury gospodarczej dla usług napraw taboru kolejowego. Utrzymanie się na tym rynku wymagało niezwykłego zaangażowania się pracowników i wspólników w realizację przyjętych celów i strategii rozwoju Spółki. Umiejętne i odpowiedzialne zarządzanie oraz konsekwencja i upór załogi w połączeniu z kapitałem długoletniego doświadczenia, zdobytych kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do prowadzenia napraw taboru kolejowego pozwala Spółce osiągać przychody zapewniające zysk. Środki finansowe pochodzące z zysków pozostawia się w Spółce i stanowią one jedno ze źródeł finansowania rozwoju firmy. ZNTKiM konsekwentnie realizuje strategię stałego wzrostu potencjału naprawczego, unowocześniania technologii, polepszania jakości świadczonych usług oraz wiarygodności wobec partnerów handlowych i instytucji finansowych.

         ZNTKiM specjalizuje się w naprawach rewizyjnych lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07, ET22, ET40, ET41, ET42 oraz naprawach zespołów i podzespołów taborowych do w/w lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Od początku działalności ZNTKiM nieprzerwanie współpracuje ze spółkami Grupy PKP S.A. (PKP Cargo, PKP Intercity, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście). Spółka świadczy również usługi naprawcze oraz modernizacyjne taboru kolejowego dla prywatnych operatorów transportu kolejowego (Lotos Kolej Sp. z o.o., CTL Logistics S.A.).

         Optymalne wykorzystanie majątku, posiadane uprawnienia oraz wysokie kwalifikacje pracowników gwarantują naszym kontrahentom, wysoką jakość, terminowe wykonanie oraz konkurencyjne ceny naszych usług naprawczych.


Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Copyright © 2009 by YourVision - IT Solutions