ZNTKiM w Gdańsku         Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku swoją działalność gospodarczą prowadzi na terenie dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku. Podstawową działalnością ZNTKiM Sp. z o.o. jest kompleksowa naprawa taboru kolejowego wraz z pełnym odbiorem komisarycznym i dozorowym. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą długoletnie doświadczenie w zakresie napraw taboru kolejowego. ZNTKiM Sp. z o.o. w swoich archiwach posiada pełną dokumentację konstrukcyjno-technologiczną w zakresie napraw taboru kolejowego.

          ZNTKiM Sp. z o.o. w Gdańsku wykonała szereg napraw rewizyjnych i głównych taboru kolejowego, w tym:

W trakcie napraw taboru kolejowego wykonujemy między innymi weryfikację i kompleksową naprawę zestawów kołowych, silników trakcyjnych, aparatury i maszyn pomocniczych z lokomotyw elektrycznych.
Zajmujemy się również modernizacją taboru kolejowego.


Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego
Sp. z o.o.

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 26A

tel. (058) 721 56 62
fax. (058) 721 52 46

NIP: 584-23-34-514
REGON: 008102310
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000050836
Kapitał zakładowy: 1 014 000,00 zł


         Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o. specjalizuje się w naprawach rewizyjnych lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07, ET22, ET40, ET41, ET42 oraz naprawach zespołów i podzespołów taborowych do ww. lokomotyw i do elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka wykonuje również naprawy wagonów towarowych i cystern

         ZNTKiM świadczy usługi dla PKP Cargo, PKP Intercity, Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz dla operatorów prywatnego transportu kolejowego. Naszą dewizą jest profesjonalizm i rzetelność wykonania usług.

Copyright © 2009 by YourVision - IT Solutions